Gebruik voorwaarden camping

Algemeen

Minicamping de Wolvenhoeve beschikt over 15 toeristische plaatsen. De camping is geopend van 1 april tot en met 31 oktober. Wij streven naar rust en gezelligheid.

 1. Wanneer u zich voor Minicamping de Wolvenhoeve wilt laten inschrijven, dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen laten zien.
 2. Ten aanzien van wettelijke regels geldt dat het Nederlandse recht van toepassing is.
 3. Voor ongevallen of schade bij het gebruik van de accommodatie en toebehoren van Minicamping de Wolvenhoeve aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet in geval van diefstal, vernieling, brand, storm e.d. behoudens wettelijke aansprakelijkheid. ( aanbeveling eigen verzekering )
 4. Het is de recreant niet toegestaan op de camping gasflessen en gasslangen te gebruiken waarvan de keuringsdatum is verlopen en gevuld zijn met LPG gas. Ook het koken of verwarmen op LPG gas is verboden.
 5. Uw kampeermiddel dient bij voorkeur voorzien te zijn van een eenvoudig doch doeltreffend brandblusapparaat en rookmelder.
 6. U dient voldoende toezicht te houden op uw kinderen. Kinderen onder de 5 jaar en die niet alleen naar de wc of douche kunnen gaan, zijn daar alleen onder begeleiding toegestaan.
 7. De beheerder behoudt zich het recht voor op te treden tegen onzedelijk of aanstootgevend gedrag.
 8. Het gebruik van drugs en overige hallucinerende middelen is niet toegestaan.
 9. Overnachtende bezoekers dient u bij de campingbeheerder (of plaatsvervanger) te laten inschrijven en het nachttarief te voldoen.
 10. Het afbakenen van de u toegewezen plaats, het optrekken van bouwsels evenals het graven van kuilen en sleuven is op de camping niet toegestaan. Wij verzoeken u (bij voorkeur) geen gebruik te maken van plastic materialen die de grasmat verstikken. Bedankt voor uw begrip.
 11. De tarieven kunt u via website www.wolvenhoeve.nl vinden en worden op het prikbord in de toilet-/doucheruimte opgehangen
 12. Indien u geen gebruik maakt van de gereserveerde standplaats wegens annulering vooraf, dan heeft de ondernemer recht op schadeloosstelling. Deze bedraagt:
  • bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum: 50% van de betaalde borg.
  • bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum: 75% van de betaalde borg.
  • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum: 100% van de betaalde borg.
 13. Bij voortijdig vertrek is men de overeengekomen prijs verschuldigd over het aantal nachten dat men daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de standplaats + 50% over het resterende aantal (overeengekomen) nachten.
 14. De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 15. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de recreant niet toegestaan de standplaats aan anderen dan de op de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
 16. Als regel geldt dat u op de dag van aankomst na 15:00 uur op de camping of anders overeengekomen welkom bent, en dat u op de dag van vertrek de standplaats vóór 11:00 uur schoon dient achter te laten.
 17. De campingbeheerder is bevoegd, personen die de campingregels niet naleven of zich op welke wijze dan ook misdragen, van het terrein te verwijderen en eventueel toegebrachte schade in rekening te brengen. De recreant is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
 18. De beheerder is gerechtigd personen de toegang tot het terrein te weigeren.
 19. Betalingsvoorwaarden: Tenzij anders is overeengekomen; bij reservering een borg van € 25,- en bij aankomst het resterende bedrag. Indien er niet gereserveerd is wordt bij aankomst het gehele bedrag ineens betaald.
 20. Wijzigingen of drukfouten onder voorbehoud.

Familie Knorren

Minicamping de Wolvenhoeve