Voorwaarden inschrijven ruiterweek

 1. Ten aanzien van wettelijke regels geldt dat het Nederlandse recht van toepassing is.
 2. Voor ongevallen of schade bij het gebruik van de accommodatie en toebehoren van Minicamping de Wolvenhoeve aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet in geval van diefstal, vernieling, brand, storm e.d. behoudens wettelijke aansprakelijkheid.
 3. De tarieven voor het kamp kunt u via website www.wolvenhoeve.nl vinden
 4. Er dient binnen 30 dagen na ontvangst van de informatie een aanbetaling van € 50,- te worden gedaan.
 5. Indien er binnen 30 dagen geen aanbetaling is ontvangen, is de ondernemer vrij om de plaats aan iemand anders toe te wijzen
 6. Minimaal 4 weken voor aanvang van de ruiterweek* dient het gehele bedrag** voldaan te zijn.
 7. In overleg is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen.
 8. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de gereserveerde plaats in de ruiterweek wegens annulering vooraf, dan heeft de ondernemer recht op schadeloosstelling. Deze bedraagt:
  • bij annulering tot 6 maanden voor de ingangsdatum: 100% van de aanbetaling.
  • bij annulering tot 5 maanden voor de ingangsdatum: 50% van het te betalen totaalbedrag.
  • bij annulering binnen 4 maand voor de ingangsdatum: 100% van het te betalen totaalbedrag.
 9. De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het niet toegestaan de gereserveerde plaats aan anderen dan de op de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
 11. Wijzigingen of drukfouten onder voorbehoud.

* Ruiterweek is ponykamp, volwassenen week of instructieweek

**Let op, de bedragen voor verblijf met overnachtingen en zonder overnachtingen zijn verschillend.

 

Familie Knorren

Minicamping de Wolvenhoeve