Lesvoorwaarden/betalingsvoorwaarden

 • Alle prijzen staan op onze website genoemd (prijswijzigingen voorbehouden) www.wolvenhoeve.nl

 

 • Beginnende ruiters rijden een half uur privé, startend aan de longe. Voor deze lessen wordt een aangepast tarief betaald voor maximaal 5 lessen. Als na deze 5 lessen het rijniveau nog niet voldoende is om in een groepje in te stromen, gaan de privétarieven gelden.

 

 • Bij voldoende niveau wordt een ruiter in een passend groepje geplaatst van maximaal 5 ruiters. Deze groepjes rijden wekelijks of twee wekelijks op een vast tijdstip.

 

 • Lessen duren in principe 45 minuten, maar kunnen maximaal een uur duren als er vlot wordt gezadeld.

 

 • De lessen beginnen op een heel of half uur. Indien zelf zadelen niet lukt kan de instructrice na de voorgaande les hierbij helpen.

 

 • De instructrice bepaalt op welk paard/pony de ruiter rijdt passend bij het niveau van de ruiter.

 

 • Les volgen op een eigen paard/pony is geen probleem.

 

 • Als de ruiter in een groepje rijdt wordt er per maand een factuur gestuurd met hierop het aantal lessen dat er die maand op de bewuste lesdag gereden wordt. Het kan voorkomen dat er geen 4 lessen, maar 3 of zelfs 5 lesdagen in een maand zijn. Bijv. Als de vaste lesdag een maandag is, kan het voorkomen dat er een maandag uitvalt door een feestdag, dan is er een lesdag minder, of dat er 5 maandagen voorkomen in een maand waardoor het bedrag hoger uitvalt.

 

 • Het lesgeld is vast dus er kan geen geld teruggevraagd worden bij het missen van een les. Bij langdurige ziekte kunnen de lessen in overleg tijdelijk stilgezet worden. Gemiste lessen kunnen tot een maand na de gemiste les (mits er een geschikte plaats in een les is) ingehaald worden. Hierna vervalt de les. Ruiters zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een mogelijke inhaal les.

 

 • Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur onder vermelding van factuurnummer. Betaling in termijnen is in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

 

 • Deelname aan de lessen in combinatie met het sportfonds of gemeentefonds is mogelijk op de Wolvenhoeve.

 

 • Lessen worden minimaal 24 uur voor aanvang van de les afgezegd, anders telt de les als een gereden les.

 

 • In de zomervakantie zijn er tijdens de ruiterweken geen lessen. In de overgebleven basisschool vakantieweken is er gewoon les, maar hiervoor ontvangt u een betaalverzoek en geen factuur. Het gaat alleen om de weken van de basisschoolvakantie. Voor de weken buiten de basisschoolvakantie ontvangt u gewoon een factuur.

 

 • In december zijn er een aantal weken geen lessen i.v.m. vakantie van de accommodatiehouder. U ontvangt hier ruim van tevoren bericht over.

 

 • Verder vervallen op de volgende feestdagen de lessen: Pasen, Pinksteren, Kerst en nieuwjaarsdag. Op Hemelvaartsdag en Koningsdag zijn er gewoon lessen.

 

 • Als er lessen door omstandigheden bij de accommodatiehouder komen te vervallen wordt waar mogelijk een nieuwe datum gepland of de les wordt verrekend met de volgende factuur.

 

 • Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen door invloeden van buitenaf. Het kan zijn dat ze aangepast moeten worden bij aanhoudende prijsstijgingen. In dat geval wordt dit op onze website kenbaar gemaakt.

 

 • De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden. Het risico dat voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de ruiter, en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

 

 • Er geldt bij beëindiging van de lessen een maand opzegtermijn.