Wolvenhoeve huisregels

 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.

 

 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

 

 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

 

 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.

 

 • Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen. 

 

 • Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.

 

 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.

 

 • De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bestemde plaatsen.

 

 • Vanwege het welzijn van de paarden wordt er rekening gehouden met het gewicht van de ruiter. Een paard/pony kan max. 20% van zijn eigen gezonde gewicht comfortabel dragen. Hierbij hoort ook het harnachement. Om die reden hebben we een maximaal toelaatbaar lichaamsgewicht van 95 kg. In de (nabije) toekomst verlagen we dit gewicht naar 90 kg. Voor nu vertrouwen we erop dat ruiters naar eerlijkheid handelen, wellicht vragen we in de toekomst om op de weegschaal te gaan staan.

Deze regel geldt voor alle ruiters van de Wolvenhoeve, ook de pensionklanten of ruiters met een eigen paard/pony.

Als voorbeeld Peter Pan weegt 330 kg. Hij kan dus maximaal 66 kg dragen dit is inclusief zijn zadel.

 

 • Honden zijn welkom op het manegeterrein, mits aangelijnd. Op het campingveld zijn ze niet welkom

 

 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

 

 • Alcohol en/of drugsgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.

 

 • Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit met goedkeuring van de accommodatiehouder gebeurt of onder toezicht van door de accommodatiehouder capabel geacht persoon.

 

 • Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd.

Bij sommige paarden gelden aanvullende regels betreffende veiligheid. Bij Donja het dragen van een muilkorf bij het ophalen en zadelen tot het opstappen in de rijbaan. Bij Inzel het (laten) halen door een ervaren iemand en bij voorkeur binnen zadelen. Bij twijfel het zadelen over laten aan de accommodatiehouder of door accommodatiehouder aangewezen persoon.

 

 • Er mag maximaal een half uur voor aanvang van de les begonnen worden met het halen, poetsen en zadelen van de paarden.

 

 • Paarden dienen vastgezet te worden met een deugdelijke paardenknoop (veiligheidsknoop). Vraag bij twijfel hoe je deze maakt.

 

 • Haal halsters en touwen na het rijden uit de stal i.v.m. verstrik gevaar.

 

 • De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

 

 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

 

 • De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

 

 • Deponeer afval in de hiervoor aanwezige afvalbakken/-containers en laat dit niet slingeren op het terrein.